Page 3 - Lääneranna Teataja 64/2024/nr1
P. 3

  ELU
LÄÄNERANNA TEATAJA / Nr 1 (64) 2024
3
 Lääneranna küladesse saabus pühaderõõm jõulutuledes põka
ja päästeautode saatel
Lõpe klubi juhataja Kristel Rohumägi ja Koonga noorsootöötaja Ursula Kuningas korraldasid 3. detsembril 2023 kodukandi omanäoliseima ja tõelist
jõulusoojust toova advendisündmuse. Koonga ja Lõpe aktiivsed ja loovad inimesed ühendasid oma jõud ning kutsusid inimesi osalema jõulukuuse tulede süütami- sel ja liituma jõulutuledesse ehitud sõidukite autoron- giga.
Kogunemine toimus 1. advendi õhtupoolikul kell 17.00 Koonga jõulukuuse juures. Rahvas saabus jalgsi, Soome kelgu, autodega. Peremehe kõrval sammus tulede särasse ehitud koer. Jõulurongi alguspunkti rivistus seitse autot. Ühest väga erilisest ja säravast autost kostis jõulumuusika. Tuled, viled ja muusika kutsusid veel enamgi huvilisi jõulumaagiast osa saama.
Jõulurong külvas jõulutunnet mitmele külale. Koongale tehti tiir peale. Edasi suunduti Lõpele läbi Irta, Kalli ja Peantse küla. Peantses liitus jõulurongiga veel üks auto.
Lõpel oodati rongkäigus osalejaid sooja tee ja pipar- kookidega. Üheskoos süüdati ka selle jõulupuu tuled. Jõulurongi teekond jätkus ja sõidukite rivile lisandus veel üks auto. Selleks hetkeks oli jõulutuledes masinaid kokku kümme. Nende hulgas põka ja kaks päästeautot. Teekond jätkus Lõpele, kus lehvitati kuuse all ootavatele inimestele. Edasi suunduti Paimvere, Oidrema, Tõitse, Värssama poole.
Jõulurongile tuldi tee äärde kaasa elama ja lehvitama enamikes külades. Koongas ja Lõpel oli kuuse juures hulgaliselt rõõmsaid inimesi, kes olid advendisündmust nautima tulnud. Erilist tähelepanu tõmbasid lapsevan- ker ja kelk, mis uhkelt jõuluehteis särasid. Jõulurongis osalejate sõnul oli kaunis vaadata jõulutuledes aknaid, maju ja aedu.
Jõulutuledes Koonga Vabatahtliku Pääste Seltsi päästeauto.
Foto: Kristel Rohumägi
Sündmuse korraldajatel, Kristel Rohumägil ja Ursula Kuningal, on hea meel, et kogukond sai üheskoos tuua kõigi südamesse soojust ja jõulurõõmu. Korraldajad tänavad südamest Koonga Vabatahtliku Pääste Seltsi liikmeid, jõulurongis osalenud autosid ja kõiki, kes tulid kuuse alla, tee äärde ja akendele lehvitama.
Ursula Kuningas lausub lootusrikkalt: „Kohtume järg- mise aasta 1. advendil uuesti ning loodame, et jõulurong muutub veel pikemaks ja säravamaks.” Kristel Rohumägi ütleb lõpetuseks: „Soovin kõigile jõulumaagiat ja rahu- likku jõulukuud!”
Lilli Lumera
avalike suhete spetsialist ja Lääneranna Teataja toimetaja
    Lihula raamatukogu pisemad raamatuhuvilised said päris oma
lugemisnurga |
Lilli Lumera
Lihula raamatukogu lastenurk loodi selleks, et pak- kuda väikestele lastele privaatne lugemis- ja män- gunurgake. Raamatukogu töötajad mõtlesid ümber-
korralduste tegemisel erinevas vanuses laste heaolule. Eelnevalt olid nii suured kui väikesed üheskoos.
Lihula raamatukoguhoidja Delein Nõmme sõnas: „Lap- sevanemad kiidavad lastenurga ideed ja lahendust. Lapsed saavad hubases keskkonnas lugeda ja ühtlasi ka klotsidega mängida. Varasemalt oli selles nurgas posti- punkt, mis kolis vastasnurka. Samuti muutus uudiskir- janduse asukoht, mis on nüüd valgemas kohas. Perioo- dika lugejatele ja avaliku interneti punkti kasutajatele võimaldasime vaikse omaette ruumi, mida meil varem sellisel moel ei olnud.”
Sisekujunduslikud muudatused tehti vabatahtlike abiga ja raamatukogu kuludega. Lastenurka osteti vaip ja peagi saabub kolm uut patja.
avalike suhete spetsialist ja Lääneranna Teataja toimetaja
 Lihula raamatukogu lastenurka on oodatud kõik väiksed lugejad. Foto: erakogu

   1   2   3   4   5