Page 16 - Lääneranna Teataja 64/2024/nr1
P. 16

  16 LÄÄNERANNA TEATAJA / Nr 1 (64) 2024 Vibuaasta 2023 |
Lääne Vibulaskjad
SPORT
naiste arvestuses 4. ja Aare meeste seas 7. kohal. Eesti karikavõistlustel 2023 pälvis Aire II ja Aare III koha ning Eesti meistrivõistlustel olümpiaringis saavutasid Aire I ja Aare III koha. Aasta lõpetas Eesti sisekarikavõistlus, kus Aare Lauren saavutas meeste lihtvibu klassis III koha.
Lihula viburada Lihula Soojuse katlamaja taga asuval tühermaal on 2023. aastal võõrustanud kolme võistlust ja saanud meeldivat tagasisidet kompaktsuse ja korras- oleku eest. Kuigi kohalikke ei ole liiga palju vibu laskmas käinud, siis rada ise on leidnud kasutamist just koerte jalutamise paigana. Mõningat segaduse tekitamist just noorema põlvkonna seas on tunda saanud vanast silo- hoidlast kohendatud harjutusväljaku inventar, kuid üldiselt on uus tegevuspaik vaid head vastukaja leid- nud. Kindlasti jätkavad Aare ja Aire ka 2024. aastal vibulaskmisega, kevadel on päikselised Kanaari saared võõrustamas Euroopa meistrivõistlusi siselaskmises, suvel Austria Euroopa meistrivõistlusi vibujahis ning Brasiilia maailmameistrivõistlusi maastikulaskmises.
Aare Lauren, Andre Ferdin Saksa, Soome vibujahi maailma- meistrivõistlustel Soomes Rovaneiemis juuli 2023.
 Aasta on möödas ja vibuhooaeg 2023 on lõpeta- tud ja aeg on kokkuvõtteid teha. Eesti Maastiku- vibu Liidu ja Eesti Vibuliidu kodumaised võistlused on peetud ja rahvusvahelised võistlused on möödas. Lihulas elavad Aare ja Aire Lauren on edukalt osa võtnud nii maastikuvibu kui vibuspordi võistlustest nii kodu- kui välismaal. Lääneranna vallavalitsuse toel käisid nad eelmisel aastal võistlustel Ungaris.
Lisaks maastikuvibu karikasarja võistlustele on toi- munud mitu kohalikku tiitlivõistlust ning Euroopa ja maailmameistrivõistlused maastikulaskmises. Klubide Karikasarja meeste jahivibu klassis võitis kindlalt Aare Lauren, kes ei loovutanud osaletud võistlustel ühtegi esikohta. Eesti meistrivõistlustel oli ta samuti edukas. Siselaskmise meistrivõistlustel jahivibu klassis saavutas Aare meeste ja Aire Lauren naiste seas I koha, vibujahi meistrivõistlustel vastavalt I ja II koha ning maastiku- laskmise Eesti meistrivõistlustel saavutas Aare Lauren meeste jahivibu klassis I koha.
Peale Eesti võistluste käidi Lätis ja Soomes, et koguda kogemusi erinevates tingimustes ja maastikel laskmises.
Rahvusvahelistest võistlusest toimusid 2023. aastal siselaskmise ja vibujahi maailmameistrivõistlused ja maastikulaskmise Euroopa meistrivõistlused. Siselask- mise maailmameistrivõistlused WIAC2023 Londonis Kentis olid ehk kõige edukamadki, vaatamata sellele, et individuaalselt ei olnud just kõige paremad tulemu- sed (Aare 4. ja Aire 6. koht), siis maailmameistriteks tuldi ikkagi ja seda vibustiili võistkonnavõistluses koos Priidu Paometsaga. Soomes Rovaniemis vibujahi maa- ilmameistrivõistlustel WBHC2023 osales ainult Aare Lauren ja ka seal ei olnud individuaalne tulemus ehk kõige säravam: 12. koht meeste jahivibu klassis. Ometi oli antud panus tõhus just rahvusmeeskonna arves- tuses, kus saavutati 12 riigi võistkonna seas tugev III koht. Euroopa meistrivõistlused maastikulaskmises EFAC2023 Ungaris Sopronis olid individuaalselt kõige edukamad, Aare saavutas meeste jahivibu klassis II ja Aire naiste jahivibu klassis III koha. Ungari võistlustel osalemist toetas Lääneranna Vallavalitsus.
Vibuspordis osaleti Eesti karika- ja meistrivõistlustel. Sisemeistrivõistlustel lihtvibu klassis oli Aire Lauren
Aire ja Aare Lauren siselaskmise maailmameistrivõistlustel Londonis Kentis märts 2023.
   Fotod: erakogu


   14   15   16   17   18