Page 14 - Lääneranna Teataja 64/2024/nr1
P. 14

  14 LÄÄNERANNA TEATAJA / Nr 1 (64) 2024
Eakate jõulupidu külastas Tõnu Oja
KULTUUR
 Lea Mäeorg
Kõmsi Rahvamaja juhataja
 Lääneranna eakate jõulupidu toimus 6. detsemb- ril 2023 Kõmsi Rahvamajas. Ülevallalised ühised peod on juba kuus aastat toimunud külakorda erine-
vates kultuuriasutustes ja meil oli rõõm võõrustad väärikaid vallaelanikke Kõmsil juba teist korda. See on traditsiooniks kujunenud sündmus, mis on kindlasti jõulukuul oluline ja jätkamist väärt.
Teades, et korraldamise osa on sel korral Kõmsi rahva- maja kätes, tuli meil hulk kokkuleppeid ja läbirääkimisi teha paar kuud varem. Kuna pidu toimus tööpäeval ja kunagi ei tea, kuidas ajaliselt kõigile sobib, siis eeskava oli esinejate kohta välja kuulutamata, mis lisaski päe- vale elevust.
Meid tuli tervitama ja soovis head jõuluaega Lääne- ranna vallavanem Ingvar Saare. Peol esinesid Kõmsi kooli õpilased õpetaja Pille juhendamisel ja Kõmsi Rah- vamaja tantsurühm Haniale juhendaja Erika Tee eest- vedamisel. Eriti suur rõõm oli leida üllatuskülaliseks näitleja Tõnu Oja, kes tutvustamist ei vaja, kuid tema loomingu teist poolt paljud ei tea. Tõnu Oja esitas oma
värsse, luuleloomingut ja laule. Tema sulest ilmub kogu- mik juba uuel aastal.
Kõige pikem ja kaalukam esinemine oli tantsuansambli vedada. Sel korral esines ansambel Vanad Sõbrad. Tant- supõrand ei lasknud kaua oodata ja täitus peagi tant- sulistega. Saalist kostus ühe härra ütlus: „Seepärast ma tulingi, et tantsida saab!” Meeleolu oli mõnus ja soe, sest omavahel suhelda on ju ka vaja. Programmi pauside ajal jalutati väikeses saalis ja tutvuti Haapsalu Fotoklubi fotonäitusega.
Eelnevalt registreerus 102 eakat, kuid osales pisut üle 80 külalise. Talvine haiguste aeg toob ikka plaanide muu- tusi kaasa.
Kohvilaua kringlite eest täname Tammeköök OÜ-d, muud suupärast varusime Coopi kauplustest. Et trans- port peole ja turvaliselt ka koju tagasi sujus, siis palju tänu ASi L&L bussijuhtidele! Jõulupidu oli eakatele tasuta. Aitäh Lääneranna Vallavalitsusele võimaluse eest eakatele jõulurõõmu luua ja korraldame rõõmuga taas uusi sündmusi.
  Eakate jõulupeol sai nii esinemisi vaadata kui ka ise tantsida.
Üllatuskülaliseks oli Tõnu Oja.
Fotod: Lilli Lumera   12   13   14   15   16