Page 13 - Lääneranna Teataja 64/2024/nr1
P. 13

 Varbla haruraamatukogu
Vatla haruraamatukogu
LÄÄNERANNA TEATAJA / Nr 1 (64) 2024 13 Virtsu haruraamatukogu
◦ 162 kasutajat
◦ 143 laenutajat, neist 56 lapsed
◦ 1794 külastust, neist 259 lapsed
◦ 3849 laenutust, neist 336 lastele
◦ 231 uut raamatut, neist 27 annetu- sena
◦ 19 aastakäiku ajakirju ja ajalehti ◦ 12 teavikute kojukannet
◦ 14 näitust ja väljapanekut
◦ 10 infopäringule vastati
◦ 12 teavikut laenutati teistelt kogu- delt ja kolm teistele
◦ 221 kasutajat, ◦
◦ 189 laenutajat, neist 55 lapsed ◦
◦ 2972 külastust, neist 601 lapsed ◦
◦ 6946 laenutust, neist 596 lastele ◦
◦ 11 laenutust teistele raamatukogu- ◦ dele ◦
219 kasutajat
93 laenutajat
1456 külastust
3244 laenutust
192 jälgijat Facebooki-lehel
21 laenutust teistele raamatukogu- dele
◦ 194 laenutust teistest raamatukogu- dest
◦ 194 uut raamatut saadi juurde, neist 20 annetusena
◦ 23 näitust ja väljapanekut
◦ 7 üritust
◦ 9 korda käis koos „Kirjanduslik jutu- tuba”
◦ 125 uut raamatut saadi juurde
◦ 27 ajakirja-ajalehe aastakäiku
◦ 10 näitust ja väljapanekut
◦ Oldi abiks raamatu „Vatla Kool 100“ koostamisel ja väljaandmisel
◦ Raamatukogu on avatud 0,5 tööajaga
   Lääneranna Muusikakooli eesmärk jõuda laulupeole sai teoks
Mati Põdra
ELääneranna Muusikakooli juhataja
raõigusliku huvikoolina tegutsev
Lääneranna Muusikakool alustas aktiivset tegevust septembris 2022. Kooli asutamise peamine eesmärk oli võimaldada pilliõpet ka neile lastele, kellel ei ole logistiliselt võimalik valla- keskusesse ja sealt koju liikuda. Kooli tegutsemise tähtsaim põhimõte ongi, et kool tuleb kohale sinna, kus õpilased niikuinii üldhariduskoolides käivad.
Muret tegi aga ka asjaolu, et olemasole- vate muusikakoolide õppesisu on jalgu jäänud kaasaegsele õpikäsitlusele ja on sisuliselt muutumatuna püsinud juba aastakümneid. Seetõttu tuli alustada täiesti nullist ka õppekavade ülesehita- mist.
Õpilaste arv Lääneranna Muusikakoolis on stabiilselt 20 ringis, praegu õpitakse neljal õppekaval kümmet põhiinstru- menti. Kuid on ka õpilasi, kes õpivad lisaks klaverit või kitarri. Kooli eda- siarendusena ongi plaanis järgmisest õppeaastast avada klahv- ja näppepil- lide õppekavad.
Esimese tegutsemisaasta suur eesmärk oli saavutada osavõtt laulupeost puhk- pilliorkestrite liigis. Ainsa kogu Mand- ri-Eesti lääneosas väljaspool Pärnu linna tegutseva kollektiivina kaasati oma tegevusse ka noored pillimehed Läänemaalt, orkestriga ühinesid samuti
Ettemäng, dirigent Mati Põdra. Foto: erakogu
minu kunagised õpilased, kes praegu- seks juba mõnda aega tagasi koduval- last eemal elanud, kuid kellel pillimän- gusoov pole kadunud kuhugi. Muuseas ongi viimatinimetatud eesmärk – osa- leda elukestvalt harrastuskollektiivide tegevuses – sõnastatud ka kooli õppeka- vas. Ainsa koolina Eestis.
Laulupeo eelproovide ja ettemän- gude tulemused ületasid isegi mõnede orkestrantide ootusi – selgus, et olimegi maakonna parim kollektiiv. Muuhulgas oli orkester juba kolmandat pidu järjest esindatud löökpillimängijatega kesk- laval, kus vabariigi parimad mängijad
esitavad oma partiisid mikrofonide ees.
Täitsime auga ka eriülesande olla lau- lupeo rongkäigus nn valveorkester ehk tulla vajadusel laulukaare ette mängima siis, kui saabuvate orkestrite vahe jääks muidu liiga suureks. Jäime seetõttu küll ilma teeäärsete pealtvaatajate ergutus- test, ent katkematu muusika saabuvale rongkäigule oli tagatud!
Käimasoleva õppeaasta suur ettevõt- mine on osavõtt Eesti Puhkpilliorkest- rite Turniirist aprilli lõpus Tallinnas. Aga selle tulemustest juba järgmisel korral.
  Volikogu esimehe vastuvõtuaeg on neljapäeviti kell 10.00–13.00 Lääneranna Vallavalitsuses (Jaama tn 1, Lihula). Vajalik on eelnev registreerimine telefonil 507 8061 või e-posti aadressil armand.reinmaa@laaneranna.ee
   Sotsiaaltöö spetsialistide kontaktid:
» Silva Nilb (toetused) 5649 0392
silva.nilb@laanerannavald.ee
» Saima Soobard (lastekaitse) 5663 5205
saima.soobard@laanerannavald.ee
» Gersti Roots (Varbla)
(sotsiaaltöö spetsialist), 5190 9754, gersti.roots@laanerannavald.ee
» Koidu Rummel (Lihula) 5666 1230
koidu.rummel@laanerannavald.ee
» Marelle Minn (Hanila ja Koonga) 5387 6988
marelle.minn@laanerannavald.ee
   11   12   13   14   15