Page 11 - Lääneranna Teataja 64/2024/nr1
P. 11

 ◦ Ligi 45 000 € on Lihula kultuurimaja omatulu 2023. aastal
◦ 273 huviringi, kus osales ligikaudu 3800 taidlejat. Iganä-
dalaselt saavad
kokku rahva-
tantsurüh-
mad Mid-
li-Madli,
Kirivöö,
Tantsu-
lust 60+,
Eideratas;
naiskoor
Leelo, sega-
koor „Ei või
olla”, tütarlaste-
koor Reede, suured
ja väikesed laulusolistid. Kord kuus saab kokku eakate klubi „Vanad ja kobedad”, iganädalaselt käib koos 60+ tervisevõimlemine
◦ Lihula kultuuri- ja spordipäevadel sai Lihula Lõõts üle seitsme aasta jälle kokku, osales 19 pillimeest nii kodust kui kaugemalt
◦ 1873 suurt ja väikest filmivaatajat käis Lihula kinos, populaarseim film oli „Vigased pruudid“ 140 vaatajaga, animafilmidest jagasid esimest kohta Super Mario ja Käpapatrull, mõlemal vaatajaid 91
◦ Mardi-Kadri laadal selgitati välja Lääneranna valla parim hoidis. Sellel aastal võitis ülekaalukalt tšillimoos, mille tõi mekkimiseks Merike Kester
◦ 1304 sõpra on Lihula Kultuurimaja Facebooki-lehel ja 1217 inimest jälgib Lihula Kultuurimaja Faceboo- ki-lehte
◦ 18 448 korda on vaadatud Lääne- ranna kultuurilehte, mis asub aad- ressil kultuur.laaneranna.ee
◦ 1863 korda on vaadatud populaarsei- mat vahelehte (Lihula Kultuurimaja)
◦ 97 külastust doonoripäevadel, koguti 39 liitrit verd, millega saab hinnan- guliselt aidata 117 abivajajat
Lõpe Klubi
◦ 54-aastaseks sai Lõpe klubi
◦ 905 jälgijat on Lõpe klubi Faceboo-
ki-lehel
◦ 95 aasta juubelit tähistasime
◦ 4-aastaseks sai Lõpe noortekas
◦ 7 burlesque’i tantsijat esines lavalau- dadel
◦ 6 h elavat muusikat järjest esitati tal- visel tantsuõhtul
◦ 2 klouni viisid meie pered ümber maailma reisile
◦ 8 h korraldas valimiskomisjon vali- misi
◦ 6 päeva nautis ELF meie maja
◦ 3. peresimman toimus Lõpe klubi
välialal
◦ 98 tasuta jäätist kinkis BURX simma- nil osalenud lastele ja noortele
◦ 16 tööaastat täitus Kristel Rohumä-
gil, Lõpe klubi juhatajal ja noorsoo- töötajal
◦ 3 tööaastat täitus Anne Vaiklal, Lõpe klubi puhastusvõluril
◦ 51 liitrit värsket värvi kanti suure saali seinale
LÄÄNERANNA TEATAJA / Nr 1 (64) 2024 11 suve alguse pidu, suvesimman, Näda-
lalõpp Varblas, taasiseseisvumise perepäev, retropidu
◦ 5 kodukohvikut ja 2 hoovimüüki avas oma uksed kohvikutepäeval „Ampsu teel mööda Varblat”, külastajaid oli hinnanguliselt 1600
◦ 3 eakate koosviibimist, kus osales 86 eakat
◦ 28 korda on rahvamaja ruume bro- neeritud erinevateks tegevusteks
◦ Varbla Rahvamaja Facebooki-lehel on 706 sõpra
◦ 30 tööaastat täitus veebruaris juha- taja Annelil
Vatla Külaselts
◦ Iganädalaselt toimub Vatla mõisas saviring
◦ Kuni septembrini käis paar korda kuus koos MTÜ Vatla Kooli vilist- lane. Koostasime raamatut „Vatla Kool 100” ja planeerisime kooli kok- kutulekut
◦ Kokkuleppel avatud mängutuba ◦ 2 õpituba, 3 mõisaeksursiooni
◦ „Teeme ära” talgupäev
◦ Vatla Kool 100 kokkutulek
◦ Jaanipäev, suveõhtu tule-show’ga, VII mõisapäev õhtuse peoga
◦ 2. advent Lihula muusikakooli õpi- laste ja Vatla Savitoa keraamika näi- tusega
◦ Jõulupidu
Virtsu Rannahoone, Virtsu Aren-
guselts ja Virtsu Rahva Maja
◦ Lõime Virtsu Rannahoone, merest vaid 20 meetri kaugusel paikneva kultuurihäärberi
◦ 800 külastajat käis Lääneranna festi- valil „13 kätt”
◦ Korraldasime jaaniõhtu, kontserte, joogatunde
◦ Avati mõisatall, kureeriti esimene kunstinäitus
◦ Avati Virtsu taaskasutuskeskus Uut ja Vana
◦ Virtsu Arenguselts kuulutati Pärnu- maa Tegijad 2023 auhinnagalal üheks Pärnu maakonna silmapaistvamaks vabaühenduseks
◦ Alustasime Virtsu Rahva Majas iga- kuiste väärtfilmiõhtutega. Toimus etendusi, kontserte, Virtsu pere- merepäev ja Virtsu merepäev
 ◦
2 vahvat mägratopist kaunista- vad Lõpe klubi jõulukaminat
◦ 127 minutit laulsid Gerli Padar ja ansambel Horoskoop meie tant- sulistele
◦ 175 meetrit paela punusime unenäopüüdjatesse
◦
◦ 12 h väisasid Kaitseliitlased Lõpe klubi
◦ 90 jm soolikaid ootab töötoas pudru- toppimist
◦ 5. aastapäeva peab Lääneranna Noor- tevolikogu ja tänugala
◦ 120 cm nulg ehk jõulupuu kaunistab klubiesist
◦ 100 m valguskette särab suurel jõu- lupuul
◦ 6-meetrine kuusk kaunistab saali
◦ 9 sõidukit osales Koonga-Lõpe maa-
gilises jõulurongis
Varbla Rahvamaja
◦ 4 kollektiivi, 25 lauljat/tantsijat, 54 korral: meeskvartett Randlane, naisansambel Midrilind, tantsurühm Härmalõng, naisansambel Härma- lõng
◦ 2 klubi, 44 osalejat, 7 korral: mälu- mänguklubi, eakate klubi Randlane
◦ 4 huviringi, kus osales 68 inimest, 49 korral: keraamikaring (13) , käsitöö- ring (7), võrkpall (32), ringtreening (16)
◦ 2 Lääneranna valla sündmust: eakate päev, osales 123 inimest, ja Lääne- ranna noorte halloween’i-pidu, osales 80 noort
◦ 1 näitus/külastas 90 inimest: „Tikan- dililled Läänemaa radadelt”
◦ 2 laata: kevad- ja jõululaat
◦ 3 kontserti külastas 173 inimest: EV aastapäeva kontsert (rahvamaja kollektiivid), emadepäevakontsert (Varbla Kooli õpilased), Alen Veziko kontsert
◦ 5 töötuba, kus osales 49 inimest: akrüüli valamise töötuba, kevadise lauaseade või pärja valmistamise töötuba, epoksiidvaigust ehete töö- tuba, poolvääriskividest ehete töö- tuba1ja2
◦ 4 lasteüritust, mida külastas 85 ini- mest: 2 lasteetendust, perepäev, mudilaste jõulupidu
◦ 1 teatrietendus toimus täiskasvanu- tele, külastajaid 26
◦ 10 muud sündmust, mida külastas 405 inimest: 1. advendi tähistamine, aastalõpupidu, naistepäevapidu, Kristjan Palusalu 115, huumoriõhtu,
60+ noorkotkast ja kodutütart kogunes ja õppis Lõpe klubis
 .
3
2
0
2
L
s
t
i
h
u
l
a
L
õ
õ
   9   10   11   12   13