Page 9 - Lääneranna Teataja 64/2024/nr1
P. 9

 Koonga Noortetuba
◦ 48 unikaalset noort on külastanud Koonga noortetuba
◦ Meisterdamine, kokandus, Unicorn Squad ehk kõik on olnud väga aktiivse osavõtuga ringid
◦ Joonistame, meisterdame, mängime peitust, lauamänge, õpime ja räägime muredest ja rõõmudest. Noored kasu- tavad ka aktiivselt jõusaali
◦ Lastekaitsepäeval korraldas MTÜ Koonga Kogukond Koonga ja Lõpe noortele vahva lastekaitsepäeva pannkookide, batuutide ja mullidega
◦ Koonga noored on väga aktiivselt osalenud Lääneranna noorte ühis- üritustel
◦ Lausa 23 Koonga noort osales hal- loween’i-peol
◦ Septembrist on noortetoa külastus kordades kasvanud, mis teeb meid rõõmsaks
◦ Novembrist on Koonga noortetoas internet – kaua oodatud kaunikene
Kõmsi Noortekas
◦ 57 erinevat noort leidis aasta jooksul noortekasse tee
◦ Kõmsil said noored aasta alguses osa- leda fotojahil
◦ Koostöös Kõmsi Rahvamajaga toimus iga-aastane jüriöö jooks
◦ Lihavõteteks värvisime mune sibu- lakoortega nagu vanasti ning rääki- sime lihavõtte traditsioonidest
◦ Suurema osa aastast tegutsesid aktiivne robootikaring ja Unicorn Squad
◦ Playstationi abiga viisime läbi tantsu- ja rallivõistlusi ning filmiõhtuid
◦ Kindlasti olid noorte lemmikute seas kokkamine ning erinevad käelised tegevused nagu meisterdamine ja voolimine jne
◦ Koostöös MTÜ Kõmsi Külaseltsiga juhtisid vanemad noored kohalikku solidaarsusprojekti, kus korraldasime koolituspäevi, kuidas kirjutada pro- jekte, kuidas neid hinnatakse ning kuidas üritust ise korraldada. Noored kavandasid ja viisid nende teadmiste toel ka läbi juba kolmandat korda toi- munud Kõmsi perepäeva
◦ Pidasime valla noorte ühist hal- loween’i-pidu Varblas ja väiksemalt tähistasime ka Kõmsil
◦ Aasta lõpus toimus koostöös MTÜ Kõmsi Külaseltsiga ning noorte enda Ideepuhuri projektifondi kirjutatud projektiga Noorte Disco
Lihula Noortemaja
◦ 257 erinevat noort külastas Lihula noortemaja, oli neid, kes hüppasid läbi ainult korra, aga veel rohkem oli neid, kes külastasid noortekat pea- aegu iga päev
◦ Kevadel toimus fotoring
◦ Ühiseks meeldejäävaks vabaõhute-
gevuseks kujunes rattaretk Suitsu jõe äärde
◦ Toimus vahva õhuhokiturniir
◦ Sellest sügisest on igal neljapäe-
val meisterdusring kõigi lemmiku, Melani juhendamisel
Lääneranna Noortekeskus
(02.12 seisuga)
◦ Esimese poolaasta panustas Lääne- ranna Noortekeskuse tegemistesse Kai Niezel, vabatahtlik Saksamaalt
◦ Suvel toimus kahes vahetuses noor- temalev:
» 20 noort töötas ja toimetas noor- temaleva I vahetuses. Noortema- lev kestis kaks nädalat, igal hom- mikul kohtuti Lihulas ja õhtul sõideti tagasi koju nii Koongasse, Kõmsile, Saleverre, Karusele, Lõpele kui ka Lihulasse
» 15 usinat noort töömesilast elas noortemaleva II vahetuses kaks nädalat Lõpe klubis. Noored olid kokku tulnud Lihulast, Koongast, Kõmsilt, Tuudilt, Karuselt ning tööd tehti üle Lääneranna
» Maleva jooksul pakkus noortele tööd AS Torf, loengud pidasid Töö- tukassa ja Urb Lii. Lisaks külas- tati põllumajandusettevõtteid Lagendi OÜ ja Aasa Mesi. Ühiselt käidi Tallinna Magnetic MRO-s
◦ Augustis toimus juba järjekorras 6. noortepäev
◦ Alates augustist on Lääneranna Noortekeskuse juhataja kohusetäitja Lilia Urb
◦ Lisaks on noortekeskuses veel 5 töö- tajat: Anneli Lobjakas, Ursula Kunin- gas, Kristel Rohumägi, Kristin Kunz ja Melani Alpius
◦ Alates oktoobrist on Lääneranna Noortekeskuses toimetamas vaba- tahtlik Marina Klein, ka tema on pärit Saksamaalt
◦ Lääneranna noorte halloween’i-peol Varbla Rahvamajas osales u 80 noort
Lõpe Noortekas (01.12 seisuga)
◦ 63 unikaalset noort külastas Lõpe
noortekat
◦ 14. veebruaril täitus Lõpe noortekal 4. aasta
◦ 6 h korraldasime 4 noore ja 3 kepp- hobusega Lääneranna suvemängudel hüppamise- ja kepphobuste õpituba
◦ 8 neidu osales koolitusel „Meigipidu” ◦ 5 kg kaalus Virmaliste ja pildistamise
õpitoa juhendaja kaamera
◦ 350 jm nööri punusime unenäopüüd- jatesse
◦ 14 vana lintkassetti taaskasutasime fotoseinas
◦ 6. kursus saab läbitud tüdrukute teh- nikaringis e Unicorn Squadis
◦ 10. augustil osales 2 võrratut Lõpe noorteka neidu Lääneranna 6. noor- tepäeval ja korraldas hüppamise õpitoa
◦ 1630 eurot õnnestus saada kolmel noormehel Ideepuhuri projektiga „Kaamera ees ja kaamera taga”
◦ 4. sõprusmäng Lõpe-Lihula 32 noore jalgpalluriga toimus Lõpel
Varbla Noortekas
◦ 23 unikaalset noort külastas Varbla Noortetuba
◦ Varbla Unicorn Squad jõudis 3. kur- susele
◦ Noored õppisid morset ja reklaami helindama
◦ Veebruaris valmistati õpitoas kena- sid kevadpühade kaunistusi ja pärgi. Toimus mandala joonistamise õpi- tuba
◦ Märtsikuus mängisid noored Raha- tarkuse mängu
◦ Väga populaarsed tegevused on Varbla noortetoas kokkamine ja meisterdamine
◦ Oktoobris meisterdasid noored Lää- neranna halloween’i-peoks kaunis- tusi.
◦ Novembris valmisid kaunid jõulu- kaardid Varbla Hooldekodu eakatele
Noortekeskused
LÄÄNERANNA TEATAJA / Nr 1 (64) 2024
9
 Minek halloweenipeole. Foto: Kai Urb ja Eric Reisel

   7   8   9   10   11