Page 19 - Lääneranna Teataja 64/2024/nr1
P. 19

 Lääneranna Vallavalitsus otsib
HAMBARAVITEENUSE PAKKUJAT
Üürile anda äripind
Tallinna mnt 35, Lihula Tervisekeskus
Ruumide pindala 51,1 m2
Ruumid vabanevad 31.12.2023
Hambaravikabinet on sisustatud ning seadmed ja inventari saab seniselt teenusepakkujalt välja osta.
Küsi lisainformatsiooni ja tule vaata ruumid ning seadmed üle!
Aare Lauren, Lääneranna valla varahaldur
+372 5699 0048, aare.lauren@laanerannavald.ee
TALVINE
!
A
T
U
S
A
T
N
O
E
P
KUTSEÕPE TÄISKASVANUD ÕPPIJALE:
·Kaldkatuseehitaja, 4. tase ·Puittoodete tehnoloog, 5. tase ·Majutusettevõtte juhtimine, 5. tase ·Silmuskuduja, 5. tase ·Kondiiter, 4. tase
·Kokk, 4.tase
vastuvõtt
AVATUD!
TÖÖKOHA- PÕHINE ÕPE:
TÄIENDUS- ·Tegevusjuhendaja, 4. tase KOOLITUS: ·Hooldustöötaja, 3. tase
·CNC puidutöötlemis- keskuse operaator ·Köögistrateeg ·Linnugiid ·Maaler
·Lapsehoidja, 5. tase
LISAINFO
hkhk.edu.ee/vastuvott telefon: 666 1751
Lääneranna Teataja on TASUTA Lääneranna valla ajaleht, mis ilmub 11 korda aastas
ning mille väljaandjaks on Lääneranna Vallavalitsus.
Reklaami avaldamise info ja hinnakirjad:
laanerannavald.ee/ajaleht
Lääneranna Teataja toimetus
Lääneranna Vallavalitsus, Jaama 1, Lihula 90302
E-post: ajaleht@laaneranna.ee ajaleht.laaneranna.ee/paberleht
Toimetaja – Lilli Lumera
Tel +372 5307 8166
E-post: lilli.lumera@laanerannavald.ee
Keeletoimetaja – Anu Rooseniit (Keeletoimetus OÜ) Küljendaja – Erelin Kallas, Vali Press OÜ
Trükk – Printall AS
ALATES 15.11.2023
REKLAAM
Õ   17   18   19   20   21