Page 2 - Lääneranna Teataja 57/2023/nr1
P. 2

  2 LÄÄNERANNA TEATAJA / Nr 1 (57) 2023 Leo Martinson – 80
Veebruarikuu 23. päeval oma 80. sünnipäeva tähistav mässaja loomuga Leo Martinson on kohalikele ammu teada kui legendaarne, lõpu- tult kohut käiv TPI paberitega öko- nomist, keda võib tihti raamatukogus kohata.
Õnne, elutervet kriitikameelt ning tugevat tervist, Leo!
Hobune* ei ole lammas
Leo Martinson
Hobune ei ole lammas
Tal on äge purehammas Kabjalöök viib kabelisse Klassiviha hauda ajab Hirnatus kui põrgus kajab Kurat ennast püsti ajab Viimsepäevakohut anub Ennast kohe erru saata Hobune on parem saatan
*Martinsoni teatakse ka kui „hobune”. Kuidas ta sai sellisse hüüdnime?
Maailmaparandajana läks ta 1981. aastal Tallinna Lenini kuju juurde käes plakat: „Protesteerin õiguse vastu töötada hobusena.” Nii püüdis lahen- dada töötüli.
Milline on Martinsoni enda nägemus? Sellest kirjutab ta:
Sel õnnetul päeval – 13. novembril 1981 –, kui ENSV Ülemkohus oli tagasi löönud minu hagi kolhoosi ökonomistiks tööle ennis- tada, võtsin mina nõuks ka esimest korda avalikult mässata sellise bolševistliku sigaduse vastu. Esiotsa ei teinud ma midagi muud, kui ostsin vastasasuvast raamatupoest kaks plakatit ja kirjutasin nende tagaküljele ilusate rauakooli standardkirja tähtedega: „Pro- testeerin õiguse vastu töötada hobusena”. Tähtsast kohtumajast puksiti mind varsti viisakate vabandustega muidugi välja ja mul ei jäänudki muud üle, kui loovida end koos oma kahe plakatiga Lenini enda kuju juurde.
Seal aga ei lastud mul eriti kaua sügistuule käes külmetada, vaid – kujutage pilti –, mind paluti kohalikku [E]NSV NLKP peakon- torisse sisse astuda. Palujateks oli kaks valgete kinnastega vene miilitsat, kes stiili tagamiseks mind isegi näpuotsaga ei puutunud. Mul jäi korraks mulje, et tsaari-aeg ongi tagasi!
Majas sees aga langeti kergelt stiilist välja sellega, et mulle isegi istet ei pakutud – rääkimata kohvist ja pitsist konjakist. Järelikult nõukogude aeg kestis priskelt edasi...
Minuga räägiti päris pikalt juttu. Ainult üllatati sellega, et kui ma arvasin heaks öelda, et mul hakkab buss varsti liikuma, siis öeldi, et selle liikumisega ei olegi nii kiiret ja et vastavad seltsimehed soovivad mind enne koguni tasuta musta „Volgaga” ka oma pea- korterisse sõidutada.
Ka seal ei juhtunud midagi hirmsat: muu jutu seas täpsustati, et mind oli jõutud vahepeal ka põllutöölisest lahti lasta.
See määras asja. Vähemalt neile oli asi selge ja mind käsutati järgmiseks hommikuks oma rajooni bolšade peakontorisse ainsa sooviga – kohustada mind ökonomistiks tagasi võtma.
Ma oleksin kogu kolhoosikorra lõpuni võinud nautida transatöö asemel ökonomisti privili- geeritud seisust, kui koha- lik parteiboss mind üldse oleks suvatsenud vastu
võtta.
Tema aga uhkelt keel- dus sõnadega: „Ainult üle minu laiba!”
Kõmsi kõminad
Uuel aastal uue hooga
Lilia Urb
Kõmsi külaseltsi juhataja
aanuarist alates saab ametli-
kult külastada Kõmsi kogu- konnakeskuse jõusaali, mis valmis saate „Abikäsi“ meeskonna töö tulemusena.
Jõusaalis on olemas erinevaid tree- ningvahendeid ja -masinaid. Lisaks leiab sealt noorte läbiviidud projek- tiga soetatud vahendeid ja sõude- ergomeetri.
Jõusaali kasutamise hinnakiri on leitav külaseltsi Facebooki-le- helt: www.facebook.com/profile. php?id=100054202001709
Kõikidel huvilistel palume küla- seltsiga ühendust võtta e-posti teel liliaurb1982@gmail.com või tele- fonitsi 523 2387 ning aeg kokku lep- pida.
Koolitused ja töötoad noor- tele
Lii Urbi eestvedamisel algab uus projekt, millega noored hakkavad läbi viima koolitusi ja töötubasid, mis on seotud projekti kirjutamise ja läbiviimise, ürituste korraldamise, info filtreerimise, infotehnoloogiliste vahendite (seadmed, äpid, veebile- hed jms) kasutamise ja vaimse ter- visega. Infot hakkame jagama Kõmsi Külaseltsi Facebooki-lehel.
Jätkub kogukonnakeskuse tegevus
Töid ja toimetusi on veel palju, kuid lõpp-eesmärk on silmapiiril.
Junnumaa
Oidrema südamest: tagasivaade möödunule
Merike, Marika, Mare
ks aasta jälle möödas ja
ELU
Tualettruumid on juba tasapisi valmimas. Hetkel on suuremad vahe-etapid elektritööd ning kori- dori ja suure saali seinte viimistlus. Nendeks toimetusteks on projektid kirjutatud ja rahastus käes. Suur tänu Pärnumaa Omavalitsuste Lii- dule (KOP voor), Hanila Toetus- grupile ja Lääneranna vallale!
Kõmsi rahvamaja veebruari- kuu sündmuste ootel
Lea Mäeorg
Kõmsi rahvamaja juhataja
una veebruar on ikka olnud
sõbrakuu, kutsume sel aastal sõbrapäeva tantsuõhtule 11. veeb- ruaril koos ansambliga Epitsenter. Oodata on ka üllatuskülalist.
Lisainfo: 525 3236
Kõige enam teeb rõõmu, et ootus, mis on kestnud juba paar aastat, hakkab tõeks saama: järjepidev ja tänuväärne koostöö Pille Lille Muusikute Fondiga.
18. veebruaril toimub tšellokvarteti C-JAM kontsert Kõmsi Rahvamaja saalis.
Kindlasti on artistid, kes on täitnud kõik saalid nii Eestis kui piiride taga, meie jaoks erakordne sündmus. Olete väga oodatud meie kontser- dile.
Kogu info kultuurikavas, Kõmsi Rah- vamaja FB-lehel ja
plakatitel, pile-
tid Piletile-
vist.
Lisainfo: 525 3236
Oleme aastaid aktiivselt külaelu edendanud. Ajal, kui ei olnud projek- tideks muud võimalust, kui Kohalik Omaalgatuse Programm ja KULKA, olime rahul ja saime üheskoos hak- kama. On suur rõõm, et meile on tulnud väga tublid järeltulijad, kes teatepulga üle võtsid ja üha hoogsa- malt Oidrema südames kõike põne- vat ette võtavad. Saame rõõmuga vaadata, kuidas tegutseb külamaja, kus võimalused mitmesugusteks ettevõtmisteks ja mõnusateks kinoõhtuteks. Kõndides külaplatsil, ei saa märkamata jääda valgustusega
  J
K
      Ü
tahaks väikese kokkuvõtte teha meie rahvaarvult väikesest, aga tegude poolest suurest külast.
Miks ma nii alustasin?
Vastus on lihtne – kuhu ka vaatad, näed tublisid ettevõtjaid ning kok- kuhoidvat ja aktiivset külarahvast.
 C-JAM Foto: ürituse plakatilt
Leo Martinson Foto: erakogu


   1   2   3   4   5