Page 6 - Lääneranna Teataja 58/2023/nr2
P. 6

  6 LÄÄNERANNA TEATAJA / Nr 2 (58) 2023
Varbla Rahvamaja kutsub!
Ilma naisteta on kurb maailm...
Ootame naistepäeva tähistama 10. märtsil kell 20.00. Külla tuleb LendTeater komöödiaga „MEES ja NAINE“. Lavastuses käsitletakse humoorikal moel meeste ja naiste suhteid, nende ajuehituse erinevusi ning neist erinevustest tulenevaid erinevaid lähenemisi. Tantsumuusika ansamb- lilt Eesti Mees.
Reedel, 14. aprillil tulevad HUUMORIÕHTULE külla Gaute Kivistik ja Margo Mitt.
Rohke Debelakk puurib libauudiste abil oma pilgu eesti elu faktidesse ja aktuaalsetesse sündmustesse. Muusikalised vahepalad ansamblilt Minu Isa Oli Ausus Ise.
Jälgige ikka Varbla Rahvamaja FB-lehte ja Lääneranna kultuurikava. Lisainfo kõige toimuva kohta tel 5907 5712.
ELU
     Kirbla, Metsküla, Saulepi ja Tuudi raamatukogude tegevus korraldatakse maikuust ümber
Lääneranna Vallavolikogu 9. veebruaril 2023 vastu võetud otsusega lõpetatakse Lääneranna Raamatu- kogu struktuuriüksuste Saulepi, Kirbla, Metsküla ja Tuudi
haruraamatukogude tegevus praegusel kujul seisuga 30. aprill 2023.
Lääneranna valla senise 11 raamatukogu tegevuse ümber- korraldamise põhjuseks on valla vajadus korrastada kõigi teenuste, sh raamatukoguteenuse osutamiseks kasuta- tava kinnisvara arvu ja mahtu, arvestades raamatukogude külastatavust, inimeste käitumisharjumiste muutust ning raamatukogude puhul nende võrgustiku paiknemist vallas.
Ümberkorraldamise põhjendus
Varasemalt on Lääneranna Raamatukogu raamatukogude lahtioleku aegu juba külastajate arvu vähesuse tõttu vähendatud. Samuti on personali koormusi vähendatud ning töötajate tööaega erinevate haruraamatukogude vahel jagatud.
Muutunud on inimeste käitumisharjumused ning järjest enam kasutatakse digitaalseid infokanaleid, v.a eakamate inimeste sihtgrupp.
Raamatukogude arv Lääneranna vallas
Lääneranna Raamatukogu struktuur koosneb keskraama- tukogust, mis asub Lihulas, ning kümnest haruraamatu- kogust: Koonga, Kõmsi, Lõpe, Saulepi, Varbla, Vatla, Virtsu, Kirbla, Metsküla ja Tuudi.
Rahvaraamatukogu seaduse põhimõtete kohaselt on ette nähtud üks rahvaraamatukogu keskmiselt kuni 500 elani- kuga teeninduspiirkonna kohta.
Lihula keskraamatukogu asub aadressil Tallinna mnt 25, Lihula linn. Raamatukogu ruumid asuvad esimesel kor- rusel, samas hoone teisel korrusel tegutseb ka Lihula Muusikakool. Lihula keskraamatukogus asub postipunkt ning seal osutatakse inimestele postiteenuseid.
Koonga haruraamatukogu, mis asub aadressil Valla/4, Koonga küla, Kõmsi haruraamatukogu, mis asub aadres- sil Kõmsi tee 14, Kõmsi küla, Lõpe haruraamatukogu, mis asub aadressil Klubi/3, Lõpe küla ja Virtsu haruraamatuk- ogu, mis asub aadressil Pargi tn 4, Virtsu alevik, tegutsevad samas hoones piirkonna haridusasutustega.
Varbla haruraamatukogu, mis asub aadressil Vallamaja/1, Varbla küla, tegutseb Varbla kultuurimaja hoones. Vatla haruraamatukogu, mis asub aadressil Vatla mõis/1, Vatla küla, tegutseb Vatla mõisa esimesel korrusel. Hoonesse on hiljuti paigaldatud maaküte.
Eeltoodud raamatukogud asuvad vallale kuuluvates ning kasutuses olevate hoonete juures, mistõttu nende raama- tukogude eraldiseisev sulgemine majanduskulude suurt kokkuhoidu ei anna.
Samuti ei ole üldjuhul nende raamatukogude läheduses teisi raamatukogusid, mis piirkonda kataksid.
Saulepi, Kirbla, Metsküla ja Tuudi haruraamatukogude sul- gemisel on võimalik tagada majanduslik kokkuhoid hoo- nete kulude vähendamisega ning tagada teenuse kätte- saadavus lähedalasuva raamatukogu baasil.
Ümerkorraldatavad raamatukogud
Saulepi haruraamatukogu
Asub aadressil Saulepi selt- simaja, Kulli küla, tegutseb Saulepi seltsimaja esimesel kor- rusel.
Hoone esimene korrus on Lääner-
anna valla omandis, teine korrus
on eraomandis. Saulepi seltsimaja
esimesest korrusest pool on külaseltsi
kasutuses ja teises pooles on raamatukogu. Hoone seisu- kord on Lääneranna Vallavalitsuse varahalduri hinnangul rahuldav. Saulepi haruraamatukogu lahtiolekuajad on teisi-
 Saulepi rahvamaja Foto: Lihula Teataja


   4   5   6   7   8