Page 3 - Lääneranna Teataja 58/2023/nr2
P. 3

Lihula Muuseumi uus püsiekspositsioon | Marika Valk
Lääneranna Muuseumid juhataja
Kevadel 2023 avab Lihula Muuseum peaaegu tervik- liku uue ekspositsiooni.
Lihula muuseumi uus püsiekspositsioon on pühendatud Eesti ajaloo Euroopaga sidunud, siinse rahva osaks saanud, end alates 18. sajandist baltisakslasteks nimetanud ja II maailmasõjas oma Balti kodumaa kaotanud sakslastele. Mis ei tähenda, et muuseum jutustaks vaid „nende“ lugu. Vastu- pidi – muuseum jutustab „meie“ lugu!
Lihulas on muinasaegne kultuurikiht, keskaegne piis- kopi- ja ordulinnus, uusaegne luterlik ja vene kirik, mõis, käsitööliste alev, kool ning loomulikult muuseum. Lihula on kui Eesti ajaloo näitelava, kus on kohtunud eestlased, sakslased, rootslased ja venelased, omad ja võõrad, kord üht ja kord teist masti inimesed. Muuseum väärtustab kõike ja kõiki, kuid tõstab esile pigem seda, mis muidu võiks ununeda ning vajab just praegu mõistmist ja tuge.
Lihula Muuseumi uus, baltisaksa ekspositsioon an- nab koolidele suurepärase võimaluse viia ajaloo, kunsti, geograafia ja kirjanduse koolitunnid läbi uudses muuseu- mikeskkonnas.
Püsiekspositsiooni kuraator on Tiina-Mall Kreem ning kujundajad Mari Kurismaa ja Mari Kaljuste.
Projekti rahastajad: Maakondade arengustrateegiate ellu- viimise toetusmeede ja Lääneranna vald
Renoveerimistööde teostaja: Skone Grupp OÜ
Meie idee elluviimisele tulid appi mitmed eesti muuseu-
mid.
Suur tänu: Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Kunstimuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Eesti Meremuuseum, Rahvusarhiiv, Eesti Sõjamuuseum – Kindral Laidoneri Muuseum, Tallinna Linnaarhiiv, Tallinna Linnamuuseumi Fotomuuseum ja Vabamu – Okupatsioonide ja vabaduse muuseum
Lääneranna Muuseumid
Muuseumi tegevuse eesmärk on tagada Lääneranna vallale olulise pärandi kogumine ja säilitamine, et see oleks kasu- tatav nii tänastele kui tulevastele põlvkondadele. Muuseu- mi missioon on hoida kultuuri ajalist pidevust ja pak- kuda tuge paikkonna kultuuriidentiteedi säilimisele ning tugevdamisele.
Lisainfo: https://muuseumid.laaneranna.ee
Fotod ülevalt alla: 1x Baltisaksa kunstnike informatiivsed ja intiimsed kodupil- did ning 2x baltisakslaste umsiedlung (ümberasumine Saksamaale)
Fotod: Lääneranna Muuseumid
LÄÄNERANNA TEATAJA / Nr 2 (58) 2023
3
      Krahv von Mellini saal Foto: Lääneranna Muuseumid   1   2   3   4   5