Page 2 - Lääneranna Teataja 58/2023/nr2
P. 2

  2 LÄÄNERANNA TEATAJA / Nr 2 (58) 2023
ELU
 kavad on mitmekülgsed – leidub nii tantsunumbreid, laule kui ka näitemänge või estraadi. Erinevatel üritustel käivad rahvatantsijad esinemas näiteks Koonga kooli tantsulastele ning vastupidi. Seega loob Elma tegevus silla erinevate põlvkondade vahel – paljude tantsumemmede lapsed ja lapselapsedki tantsivad.
Ehk just tänu sellele, et on olemas selliseid entusiaste nagu Elma, areneb ja kinnistub tantsukultuur veelgi
Elma ise ütleb, et tema kõige suurem kordaminek elus on see, et ta on suutnud oma lastele anda hea hariduse ja suunanud neid kultuuriga tegelema. Kolmest lapsest vanim sai temalt tugeva tantsupisiku, keskmine on muusik ning pesamuna haridusametnik.
Meie Elma on võrratu inimene, kes ka karud tantsima paneb! Palju aastaid õpetas ta tantsu meie valla lastelegi.
Eelkõige Elma suhtumine ellu on sütitav: „Ah, mis siin ikka viriseda, lähme tantsima!“ Ja me tantsimegi! Elma takti saatel.
Elma Killingut tunnustati 2022. aastal ka Lääneranna valla tänukirjaga
Lääneranna valla tänukiri on tänuavaldus isikutele, kellel on märkimisväärseid tulemusi oma töös või valla elu eden- damisel. Elma Killingule avaldati tänu ning tunnustati Lääneranna valla eakate seltskonnatantsu ringi juhen- damise eest.
Eakate rahvatantsurühm Eideratas liikmed koos Lihula kultuurimaja direktori Tiina Lobjaga õnnitlemas Elma Killingut kõrge tunnustuse puhul / Foto: Lihula kultuurimaja
     Kirblas tähistati Eesti kaitselahingute alguse aastapäeva
7. veebruaril toimunud üritusel loeti ette Jüri Uluotsa 1944. aastal antud raadiousutlus, kus peaminister vabariigi presi- dendi ülesandeis kutsus Eesti mehi kodumaa kaitsele.
Jüri Uluotsa raadiousutluse esitas Lääne-Nigula vallavoli- kogu esimees Mikk Lõhmus, reporteri osas oli vabakutse- line ajakirjanik Silvia Paluoja.
Mälestuspalvusel teenis EELK Lääne praostkonna praost ja Lihula koguduse õpetaja Kaido Saak ning kõneles Eesti Vabadusvõitlejate Liidu juhatuse esimees Tiit Põder.
Järgnes mälestushetk Jüri Uluotsa kalmul Kirbla kiri- kuaias, kus Lääneranna valda esindas majandusosakonna planeeringute spetsialist Margus Källe, kes asetades Ulu- otsa kalmule mälestusküünla ja lilled.
   Koongas avati kauaoodatud uus hooldekodu | Raahel Apsalon
Lääneranna Teataja toimetaja
Teisipäeval, 7. veebruaril avati Koongas 23-kohaline hooldekodu, kus on loodud looduslähedane, mugav ja kodune keskkond ning parimad hooldusvõimalused eakatele, kes enam iseseisvalt toime ei tule.
Hooldekodu ehitamist kavandati Koongasse juba 2018. aastast. Ehitus algas 2021. aasta jõuludel ja maja sai valmis 1. septembriks 2022. 23 kohast üle poole moodustavad üksiktoad ning ülejäänud on 2-kohalised toad.
„Varasemalt oli Koongas hooldekodu kasutuses osa korter- majast, kus tingimused ei olnud sobilikud,“ selgitas uue hoone vajadust SA Lääneranna Hoolekanne juhatuse liige Hille Volberg. „Uue maja ehitusega viidi klientide ja töötajate tingimused tänapäevasele tasemele ning saame Lääneranna vallas nende üle uhked olla.“
Alates 01.01.2023 on kohamaks SA Lääneranna Hoolekanne Varbla ja Koonga hooldekodus 900–1120 eurot, mis sõltub elukohast, hoolduse raskusest ja soovi korral üksiktoa lisa- tasust.
Hooldekodu ehitasid Qualitis Ehitus OÜ ja OÜ TL lõiked koostöös alltöövõtjaga Asrex OÜ. Pro- jekti kogumaksumus on üle
1 100 000 euro ning seda
rahastas ligi 500 000 euro
ulatuses Riigi Tugiteenuste
Keskus kohalike omavalitsuste
hoolekandeasutuste hoone-
tes energiatõhususe ja taastuv-
energia kasutuse edendamine meet-
mest. Valla osalusega tervishoiu- ja sot- siaalhoolekandeasutus SA Lääneranna Hoolekanne kattis omaosaluse pangalaenuga.
Lisaks nähti Lääneranna valla 2022. eelarves ette 100 000 euro suurune investeering kinnistule ligipääsutee ja kom- munikatsioonidega liitumisega seotud taristu väljaehita- miseks.
   Koonga hooldekodu Fotod: Priit Blande ja Mario Ainumäe   1   2   3   4   5