Lääneranna Teataja 58/2023/nr2
P. 1

 Lääneranna valla ajaleht / Nr 2 (58) / Veebruar '23
LÄÄNERANNA TEATAJA / Nr 2 (58) 2023
1
 Märtsikuus
05.03 Riigikogu valimised
08.03 Naistepäev
14.03 Emakeelepäev
20.03 Kevade algus kell 23.24
25.03 Küüditamisohvrite mälestus- päev
26.03 Suveajale üleminek. Kella keeramine 03.00 > 04.00
Aprillikuus
01.04 Naljapäev
07.04 Suur reede
09.04 Ülestõsumispühade I püha 23.04 Veteranide päev
Koongas avati kauaoodatud uus hooldekodu
LK 2
Kuuskümmend viis aastat Matsalu looduskaitseala
LK 4
Fotonäitus Virtsu koolis
LK 5
Kirbla, Metsküla, Saulepi ja Tuudi raamatukogude tegevus korraldatakse maikuust ümber
LK 6
Mis ootab ees Lääneranna Teatajat
LK 10
Jääpangad Keemu vaatetorni juures
Foto: Merike Pikkmets
Elma Killing pälvis rahvatantsu edendamise eest Pärnumaal Valgetähe V klassi teenetemärgi
   Eesti tänas ja tunnustas 21. veeb- ruaril 2023 riiklike teene- temärkidega 167 inimest, kelle hulgas
pälvis ühena seitsmest pärnumaala- sest teenetemägi ka tantsuõpetaja ja pedagoog Elma Killing.
„Iseseisvuspäeva eel tänab Eesti Vaba- riik oma teenetemärkidega inimesi, kelle töö ja tegevus on aidanud muuta Eestit paremaks, kaitstumaks, sõbrali- kumaks ja hoolivamaks,“ kirjutas pre- sident Alar Karis riigi teenetemärkide andmise otsuse eessõnas.
Elma Killing – rahvatantsu edendaja Pärnumaal
Kristel Rohumägi
Lõpe klubi juhataja
lma on meie maakonna tõeline
kultuuripärl, tema juhendami- sel on viie omavalitsuse eakad tantsu löönud juba peaaegu 25 aastat ja pal- judel üritustel on ta organiseerijate hulgas. Imetleme tema suutlikkust ning sooviksime teda tehtud töö eest tänada, et innustada sellega tema eda- sist tööd meie kultuuripõllul.
Elma Killing (83) on õpetaja alates 1959. aastast. Selle ameti kõrval on Elmal jagunud ka oskusi ja aega erinevate rahvatantsurühmade juhendamiseks ning segakooride ja ansamblite õpeta- miseks. Alates 1999. aastast võttis ta
Lääneranna Vallavalitsus
Aadress: Jaama tn 1, Lihula linn
Kodanike vastuvõtt:
E–T, N 9.00–16.00 ning K 11.00–16.00
Lõuna iga päev kell 13.00–13.30
Reedeti ametiasutuses kodanike vastuvõttu ei toimu
 E
endale juhen-
dada pen-
sionäride rah-
vatantsurühmi,
kellest hetkel juhendab
seitset: Koonga „Kabujalakesed“, Lõpe „Lustilised“, Paadrema „Härmalõng“, Vana-Pärnu „Vesiroosid“ ning eakate segarühm „Elmakad“, Lihula „Eide- ratas“ ja Aruvälja „Neiud“, kes on Elmaga tantsinud juba koguni 25 aastat. Rahvatantsu kõrvale õppis ta Kaie Segeri juures line-tantsu ning annab ka seda teadmist edasi oma tant- sumemmedele ja Aruvälja naistele. Kokku tantsib täna Elma juhendamisel pea 70 eakat.
Tänu suurele tantsulustile võib Elmat ja tema tantsumemmesid kohata palju- del maakonnaüritustel: näiteks Mihkli laadal, Varbla laadal, Pärnu han- sapäevadel, Augustiunetusel ja mui- dugi Pärnu Gildi päevadel. Traditsioo- niliselt osalevad Elma tantsurühmad Vändras omaloominguliste ja seltskon- natantsude päeval, kuhu Elma loob ka vastavalt tantsupäeva statuudile uue tantsu. Tema tantsurühmad esinevad nii koos kui eraldi ning see aitab jõud- salt kaasa valdadeüleste kontaktide loomisele. Esinema minnes on sageli nii, et tee pealt korjatakse kokku nii Varbla, Paadrema, Lõpe, Koonga kui ka Aruvälja „tüdrukud“.
Korraldatakse ka palju rühmadesise- seid ja ühiseid üritusi ning esinemis-
     UUDISED INTERNETIS ajaleht.laaneranna.ee
Kontakt: 472 4630, vallavalitsus@laaneranna.ee
www.laanerannavald.ee
  Elma Killing Lõpe klubis Foto: Kristel Rohumägi
   1   2   3   4   5