Page 6 - Lääneranna Teataja 57/2023/nr1
P. 6

6 LÄÄNERANNA TEATAJA / Nr 1 (57) 2023 Riigikogu valimised 2023
Riigikogu 101 liiget valitakse vabadel valimistel pro- portsionaalsuse põhimõtte alusel. 2023. aasta Riigi- kogu valimised on XV Riigikogu korralised valimised, mis
kulmineeruvad valimispäevaga 5. märtsil.
Valimisnädal
Hääletada saab nädala jooksul, 27. veebruarist 5. märtsini:
E-Hääletamine
◦ E-hääletada saab ainult arvutis.
◦ Enda tuvastamiseks ja hääletamiseks on vaja kas
ID-kaarti ja ID-kaardi lugejat või mobiil-IDd.
◦ E-hääletamise rakendus laadi alla veebilehelt
valimised.ee.
◦ Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli
eelnevalt:
kas ID-kaardi sertifikaadid kehtivad,
kas arvutis on kõige uuem ID-kaardi tarkvara, kas arvuti operatsioonisüsteem vajab uuendusi, kas viirusetõrjetarkvara vajab uuendusi.
◦ NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on võimalus oma e-hääle kohalejõudmist kontrollida nutiseadme (nutitelefon, tahvelarvuti) abil:
laadi kas Google Play või Appstore'i rakenduste poest alla või uuenda EH kontrollrakendus,
skaneeri kontrollrakendusega QR-kood, mis e-hääletamise järel arvuti ekraanile kuvati.
Valimiste teabeleht
Valijad, kellel on ametlik @eesti.ee e-posti aadress suunatud või kelle e-posti aadress on rahvastikuregistris, saavad tea- belehe e-kirjaga.
Valijatele, kelle e-posti aadressi teada ei ole, saadetakse tea- beleht paberil.
Teabeleht jõuab valijateni hiljemalt 23. veebruaril.
Valimiste teabelehel on kirjas üldine info hääletamis- võimalustest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asuko- had vallas või linnas.
Valimisõigus
Riigikogu valimistel on hääletamisõigus igal vähemalt 18-aastasel Eesti kodanikul, kes ei kanna vanglakaristust.
Valimisringkond
Riigikogu valimistel jaguneb Eesti territoorium 12 ringkon- naks. Valimisringkond on üksus, kus seatakse üles konk- reetsed kandidaadid. Igal ringkonnal on kindel arv man- daate, mis jaotatakse sealse valijate arvu järgi.
Kokku on mandaate 101 ehk sama palju, kui on kohti Riigi- kogus.
  Kodus
hääletamine
toimub
pühapäevani. Taotluse selleks saab esitada telefoni teel
Paindlik Jaoskonnavalik
Valija saab oma valimisringkonna piires hääletamas käia endale sobivaimas jaoskonnas. Selle võimaluse tagab elekt- rooniline valijate nimekiri ehk paberi asemel on nimekiri nüüd arvutis.
Ringkonna hääletusruumide asukohad on kirjas allolevas tabelis, valimiste teabelehel, veebilehel valimised.ee ning teavet saab riigiinfo telefonilt 1247.
Jaoskonnas
1. Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) alusel.
2. Seejärelteebjaoskonnatöötajaarvutiselektroonilisse valijate nimekirja märke, et on andnud valijale hääle- tamissedeli.
3. Valija saab hääletamissedeli kätte paberile antud allkirja vastu. Selleks on jaoskondades eraldi allkir- jalehed.
4. Valija läheb valimiskabiini, kus kirjutab sedelile meelepärase kandidaadi numbri.
5. Ennekokkumurtudsedelivalimiskastilaskmistvaju- tab jaoskonnatöötaja selle välisküljele pitsatijäljendi.
valimisnädala
reedel ja laupäeval kell 12–20 ning pühapäeval kell 9–14.
reedest
 HANILA PIIRKOND KOONGA PIIRKOND LIHULA PIIRKOND VARBLA PIIRKOND JAOSKOND NR1 JAOSKOND NR2 JAOSKOND NR3 JAOSKOND NR4
 ELEKTROONILINE HÄÄLETAMINE 27.02-04.03 KELL 09.00-20.00 KODUS HÄÄLETAMINE 03.-04.03 KELL 09.00-20.00
03.03 Virtsu koolimaja 12.00-20.00 Pargi tn 4, Virtsu alevik
04.03 Vatla Rahvamaja 12.00-20.00 Vatla mõis/2, Vatla küla
03.03 Oidrema külakeskus 12.00-20.00 Kaupluse, Oidrema küla
04.03 Lõpe Klubi 12.00-20.00 Klubi/1, Lõpe küla
27.02-02.03 Lihula Kultuurimaja 12.00-20.00 Tallinna mnt 1a, Lihula linn
03.03 Kirbla rahvamaja 12.00-20.00 Vana tee 11, Kirbla küla
04.03 Tuudi koolimaja 12.00-20.00 Kooli, Tuudi küla
03.03 Varbla / Lääneranna Vallavalitsus teeninduskeskus
12.00-20.00 Vallamaja, Varbla küla
04.03 Paadrema külakeskus 12.00-20.00 Tõusi küla
VALIMISPÄEV
 05.03 Kõmsi Rahvamaja 05.03 MTÜ Koonga Kogukond 05.03 Lihula Kultuurimaja 05.03 Varbla / Lääneranna Vallavalitsus teeninduskeskus
09.00-20.00 Keskuse tee 3, Kõmsi küla 09.00-20.00 ruumid / Valla/5, Koonga küla 09.00-20.00 Tallinna mnt 1a, Lihula linn 09.00-20.00 Vallamaja, Varbla küla
      4   5   6   7   8