Page 16 - Lääneranna Teataja 57/2023/nr1
P. 16

    LÄÄNERANNA TEATAJA / Nr 1 (57) 2023 13
          4
LÄÄNERANNA NOORTELEHT 2023/1(8) LUMEHELBEKE
Lääneranna Noortevolikogu liikmed arutamas noorte osalust rahvusvahelisel tasandil
Lääneranna Noortevolikogu liikmed
Eelmisel aastal võtsid Lääneranna noortevolikogu liikmed osa organisatsiooni esimesest Erasmus+ projektist „Youth participation in decision making”, mille raames toimus kolm kohtumist. Projektis oli Eestist üheks partneriks Pärnu Lahe Partnerluskogu, kes võimaldas meie noortevolikogu liikmetel antud kohtumitest osa võtta.
Projekti eesmärk oli rääkida lähemalt noorte osalusest, erinevatest osalusvõimalustest maapiirkondades ning jagada partnerite kogemusi osa- luskogudest ja noorteaktiividest. Projekti igal kohtumisel osales 50 noort koos juhendajatega Tšehhist, Gruusiast ja Eestist. Kohtumiste läbiva- teks teemadeks olid noorte osalus, kaasav eelarve ja organisatsiooni strateegia.
Esimene projektikohtumine toimus Tšehhis, Loučná nad Desnous. Kohtumise eesmärk oli kaardistada probleemid, mis on seotud maakohta- des elavate noorte aktiivsuse, noortevolikogude toimimise või nende loomisega. Samuti arutleti täpsemalt noorte osaluse üle rahvusvahelisel tasandil ning jagati üksteisele häid praktikaid ja kogemusi.
„Esimene kohtumine Tšehhis oli väga huvitav. Saime aimu, milline on noorte osalus Tšehhis ja kuidas noorte kaasamine käib. Seal on noorte kaasamine veel väga algeline ja saime anda ideid ja mõtteid neile meie endi näitel. Meie noortevolikogu ja -ühendused olid nende jaoks väga huvitavad, sest Tšehhis sellistest instantsidest eriti ei teata. Muidugi saime näha kohalikke vaatamisväärsusi ja maitsta kohalikku toitu, mis andis kogemusele väga palju juurde,“ kommenteerib projektis osalenud Lääneranna noortevolikogu noor Kristin Kunz.
Septembri alguses reisiti Gruusiasse, Kazbegi piirkonda. Teise kohtumise põhiteema oli kaasav eelarve ning osaluskogude roll selles. Lisaks intensiivsele mõttetööle matkasid noored mägedes ja avastasid kohalikku loodust. Samuti oli suur taaskohtumise rõõm, sest teiseks kohtu- miseks olid noored juba üksteist rohkem tundma õppinud ning leidnud uusi sõpru teistest riikidest. Kohtumisel osalenud Lääneranna noorte- volikogu liige Lii Urb kirjeldab enda kogemust nii:
„Esimene asi, mida Gruusiasse minnes nägin, oli selle loodus, mis oli meeletult kaunis: mäed, metsad, järved, jõed jne. Jõudes linna, kus me peamiselt tegutsesime, oli üllatus suur, kui gruusia meeskonna liikmed ütlesid, et see on väike küla. Huvitav oli seal jalutada tänavatel, kus liikusid vabalt ringi elanike lehmad, koerad ja kassid. Kedagi ei paistnud see häirivat ning isegi harjusin sellega väga kiiresti ära. Arutlusteemad olid põnevad – need mitte ainult ei andnud uut infot, vaid inspireerisid ka uusi ideid, mida oma kodukan- diski ära teha. Projekti seltskond oli meeletult tore! Omavahel oli tore jutustada ja õppida teiste kultuuride kohta (eriti veel gruusia toidukultuuri!). Ümberkaudsetes kohtades ringi liikudes oli vahepeal väga hirmus sõita bussiga, kus ei olnud turvavöösid, järsust mäest üles ja vaadata bussiaknast allamäge! Aga mäe otsas avanev vaade oli seda väärt! Üleüldiselt olid sealsed inimesed sõbralikud ja vastuvõtlikud ning nende seltskonnas oli väga mõnus viibida.”
Kolmas ja viimane kohtumine toimus oktoobris Eestis ning just meie armsas Lihulas. Projektipartnerid olid väga üllatunud Lääneranna valla aktiivsetest noortest ja kogukondadest. Viimase projektikohtumise põhiteemaks olid osaluskogude strateegiad, kuidas ja miks seda koostada ning kuidas aitab see kaasa organisatsiooni tööle. Lisaks tutvuti Lääneranna Noortevolikogu tegevuse, Lääneranna omavalitsuse ja selle all- asutustega, Tõstamaa mõisakooli ja Pärnu linnaga.
Osalejad olid äärmiselt õnnelikud, et taaskord üksteist näha, sest projekti raames tekkinud sõbrad olid eelnevate kohtumistega lähedaseks saa- nud, mistõttu oli projekti viimane päev väga kibemagus. Siiski tekkisid juba uued koostöövõimalused ja mõtted uuteks projektideks, et noored veel kord kohtuda saaksid.
„Antud projekti võluks olidki osalejad kõigi riigi maapiirkondadest. Juba kahe esimese kohtumisega tekkisid eluaegsed sõprused. Samuti on mälestusväärsed saadud kogemused iga riigi kultuuri, toidu ja elu kohta. See oli Lääneranna Noortevolikogu esimene rahvusvaheline koostööprojekt, mis on motiveerinud noortevolikogu kirjutama uut Erasmus+ projekti ning viima meie kogemusi noorte osalusest rahvusvahelisele tasandile. Antud projekt on tõestuseks, miks võtta osa rahvusvahelistest projektidest. See annab mälestused ja sõbrad üle maailma kogu eluks!” jagas Lääneranna noortevolikogu juhatus esimees Karmen Pikkmets oma muljeid.
Lääneranna Noortevolikogu soovib tänada kõiki koostööpartnereid Tšehhist, Gruusiast ja Tartust. Samuti oleme tänulikud Pärnu Lahe Partner- luskogule võimaluse eest. Eesti kohtumise korraldusmeeskond tänab Sakste Maja, Greencube, Lääneranna Vallavalitsust, Lihula Gümnaasiumi, Tõstamaa Keskkooli, Nele Sõpra, Raahel Apsaloni ja Errit Kuldkeppi meeldiva koostöö eest!
VAATA PILDIGALERIID KOHTUMISTEST LÄÄNERANNA NOORTEPORTAALIST NOORED.LAANERANNA.EE
LÄÄNERANNA LUMEHELBEKESE TOIMETUS
TOIMETAJAD
KEELETOIMETAJA - ANU ROOSENIIT (OÜ KEELETOIMETUS) TRÜKK - SYS PRINT
LÄÄNERANNA NOORTEKESKUS TALLINNA MNT 1A,
LIHULA 90304
KARMEN PIKKMETS, MAREENA METSMAA, INDREK KIVISALU
Kui Sulle on silma jäänud mõni sündmus, mida võiks kajastada, või noor, kelle tegemistest kirjutada, anna sellest palun teada noortekeskus@laaneranna.ee
LEIA MEID INSTAGRAMIS @LAANERANNALUMEHELBEKE
E-POST - NOORTEKESKUS@LAANERANNA.EE


   12   13   14   15   16