Page 14 - Lääneranna Teataja 57/2023/nr1
P. 14

  LÄÄNERANNA TEATAJA / Nr 1 (57) 2023 15
         Fotod: Mareena Metsmaa Kristin Kunz
2
LÄÄNERANNA NOORTELEHT LUMEHELBEKE
2023/1(8)
Lääneranna aasta noorteüritus on Lääneranna noorte halloween
Antud üritus tõi noori Lõpele kokku Koongast, Lihulast, Kõmsilt, Varblast ja paljudest teistest kohtadest. Ühised suured üritused noortele on kõik väga tänuväärsed. See oli väga hästi läbi viidud ja korraldatud sündmus, kus tegevusi leidus tõesti kõigile. Nii tore oli näha eri piirkondade noori ühiselt tegevustes osalemas ja suhtlemas; noored olid tõesti õnnelikud ja väga uhketes kostüümides.
Lääneranna aasta noorte huvitegevus on Luum Loomeklubi
Luum on huvi- ja loomering, mille juhendaja tegeleb aktiivselt noorte ja lastega ning on neile alati toeks. Üheskoos võetakse ette toredaid tegevusi. Selles huvitegevuses antakse noortele võimalus
oma loomingulisust vabas vormis ja heas õhkkonnas väljendada.
Selleaastane noor õppur on tubli ja tegus noormees, kes esindab enda koolibmitmel rindel. Eelkõige jäävad silma tema erakordsed saavutused olümpiaadidel ja võistlustel. Indrek on esindanud enda kooli peaaegu, et igal alal ja juba väga pikka aega. Ta on usin ja tõeliselt taibukas noormees, kes on panusta- nud palju enda kooli ja selle tegemistesse.
Lääneranna aasta noor õppur on Indrek Kivisalu
Lääneranna aasta noor aktivist on Kristin Kunz
2022. aasta noort aktivisti saab kirjeldada kui inimest, kelle pikaajaline aktiivsus ei ole kellelegi märkamata jäänud. Kristin osaleb väga aktiivselt kohaliku noortekeskuse töös ning on juba kolmandat koosseisu Lääne- ranna Noortevolikogu liige. Temas leidub endiselt sädet ja südamesoovi panustada meie valla noortevald-
konda ning teistesse noortesse. Ta veab aktiivselt projekte ja üritusi. Sellel aastal oli ta üks suvise noorte- vahetuse peakorraldajatest.
Lääneranna aasta noor muusik on bänd 314
Selle aastane noor muusik või õigemini noored muusikud jaksavad tiheda kooliprogrammi kõrvalt teha tihti proove, nautida üheskoos musitseerimist ning olla seejuures ka eesku- juks teistele. See on väga tänuväärne ettevõtmine, mis annab noortele võimaluse esineda valla paljudes piirkondades ning jõuda vallast väljagi. Neid muusikuid on suur rõõm ja hea kuulata, olgu sellele tõestuseks nende tänaõhtune esitlus.
Lääneranna aasta noorsportlane on Virgo Vallik
Tuudilt pärit noormees on jõudnud jalgpalliga Pärnu Vapruse esiliigasse. Tema suur tahe ja motivatsioon väärib tunnustust. Pidevad väravad ja õnnestumised ei jää kindlasti kellelegi märkamata. Virgo esindab enda kodukanti tulihingeliselt ja tuleb alati tagasi, et panustada siia piirkonda. See noormees on talendikas noorsportlane, keda ootab suur tulevik.
Lääneranna noorte tänugala toimumisele aitasid kaasa Lea Mäeorg, Kõmsi rahvamaja, Bänd 314, Sakste Maja, perekond Kastepõld, Pär- numaa Kokandusringid, Marek Sild, Ingel limonaadid, Naabri limonaadid, Lääneranna vald ning Lääneranna noortekeskus. Aitäh kõigile toetuse ja abi eest!   12   13   14   15   16