Page 13 - Lääneranna Teataja 57/2023/nr1
P. 13

 16 LÄÄNERANNA TEATAJA / Nr 1 (57) 2023
                   Karmen Pikkmets
Lääneranna Noortevolikogu esimees Lääneranna Lumehelbekese peatoimetaja
2022. AASTA NOORTEVALDKONNA TÄHED ON SELGUNUD
LÄÄNERANNA NOORTEVOLIKOGU LIIKMED ARUTAMAS NOORTE OSALUST RAHVUSVAHELISEL TASANDIL
2022. aasta noortevaldkonna tähed on selgunud
2. detsembril toimus Kõmsi rahvamajas Lääneranna Noortevolikogu korraldatav Lääneranna noorte tänugala, kus tänati ja tun- nustati neljandat aastat järjest meie valla noortevaldkonna tähti. Sellel aastal esitati avalduste alusel kokku 54 nominenti ka- heksasse kategooriasse. Tänavune tänugala muutis eriliseks lisandunud kategooria „Aasta noorte huvitegevus“, millega sooviti tänada huviringide juhte ja läbiviijaid.
Lääneranna noorte tänugalast on saanud Lääneranna noortevaldkonna üks olulisemaid traditsioone ja tähtsündmuseid. Lääneranna Noortevolikogu on võtnud enda südameasjaks, et noortevaldkonna tegijad ei jääks tähelepanuta ning nende teod saaksid väärilise tun- nustuse osaliseks. Nüüdseks on tänugala juba neli aastat seda eesmärki täitnud.
Lumisel reedeõhtul kogunes Kõmsile 60 noort ja noortemeelset, kes olid üheskoos tulnud tähistama veel üht edukat aastat noortevaldkonnas. Õhtut juhtisid noortevolikogu pikaajaline liige Melody Villers ja III koosseisu liige Kai Urb. Tervituskõne pidas vallavanem Ingvar Saare, kes tunnustas
noori nende tubliduse ja aktiivsuse eest. Sõnavõttudele järgnes tänutseremoonia, kus hõigati
välja 2022. aasta tegijad kaheksas kategoorias. Õhtu lõpetas meie valla oma noortebänd 314, kes tõi rahva tantsupõrandale ning hoidis meeleolu ülevana.
Lääneranna aasta noorte toetaja on Hilje Tammaru
See noortemeelne inimene teeb oma tööd kogu südamega. Ta kuulab noori, annab nõu, toetab ja on alati olemas. Tema puhul hakkab kohe silma rõõmsameelsus, heatahtlikkus ning suur motiveeritus. Ta on alati meeletult positiivset energiat täis inimene, kes on iga kell valmis noorte ideid ja mõtteid kuulama ning nendega ka abistama. Hilje on südam- lik, heatahtlik ja inspireeriv huvijuht, kes toetab noori ja nende ideid, kuulab nad alati ära ja aitab kaasa, et ideedest sünniksid reaalsed teod ja üritused. Ta on Lihula Gümnaasiumi päike.
Lääneranna aasta noorteprojekt on noortevahetus „Probleemid maailmas läbi
noorte silmade“
LÄÄNERANNA NOORTELEHT LUMEHELBEKE
2023/1(8) 1
Selle aasta noorteprojekt on läbi ja lõhki noorte algatatud ja korraldatud. See oli väga tore ja vägev projekt, mis kaasas kohalikke noori ja andis neile võimaluse osa- leda rahvusvahelises projektis ning seal uusi tutvusi luua. Projekti olulisus oli silm- nähtav ning peale projekti tulid noored koju tagasi ainult heade emotsioonidega. Tänuväärt oli projekti loojate sihikindlus ja tublidus, mille abil loodi nii erakordne
projekt just meie valla noortele.
Fotod: Mareena Metsmaa Kristin Kunz
Lugu jätkub järgmisel lehel


   11   12   13   14   15