logo

Lääneranna turundusleht loomisel

 

24. oktoobril 2017 jõustus Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Lääneranna vald.

Lääneranna vald asub Pärnu maakonnas.

Vallas on üks linn (Lihula), üks alevik (Virtsu) ja 150 küla. Lääneranna valla pindala on 1361 km2. Rannajoone pikkus on ligikaudu 216 km, mille hulka ei ole arvestatud laide ja saari.

Lääneranna valla territooriumil asuvad mitmed kaitsealad, neist tuntuim on Matsalu rahvuspark. Lisaks kaitsealadele paiknevad Lääneranna vallas mitmed hoiualad. Valla territooriumil leidub samuti mitmeid kaitsealuste liikide püsielupaiku ja kasvukohti ning kaitstavaid looduse üksikobjekte.

Lost Password